Ylang Ylang Spa

Open time: -
Phone:
Website: https://www.ylangylangspa.vn

Please enter your info below

Service information

Appointment date:
Appointment time (*)
 • Body Massage
 • 1. 1. Free pick up - write your email or What'sApp in note.
  0 min
   0 đ
 • 2. Aromatherapy Massage 75' Body Massage
  1 hour 15 min
  From 570,000 đ
 • 3. Asian Bleand Massage 60' Body Massage
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 4. Asian Blend Massage 90' Body Massage
  1 hour 30 min
  From 570,000 đ
 • 5. Back, neck & shoulder 30' Body Massage
  30 min
  From 280,000 đ
 • 6. Deep Tissue 90' Body Massage
  1 hour 30 min
  From 570,000 đ
 • 7. Deep Tissue Massage 60' Body Massage
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 8. Foot reflexology 30' Body Massage
  30 min
  From 280,000 đ
 • 9. Foot reflexology 60' Body Massage
  1 hour
  From 370,000 đ
 • 10. Foot reflexology 90' Body Massage
  1 hour 30 min
  From 550,000 đ
 • 11. Hand Massage
  30 min
  From 280,000 đ
 • 12. Head Massage 30'
  30 min
  From 280,000 đ
 • 13. Hot Stone Massage 120'
  2 hour
  From 910,000 đ
 • 14. Hotstone Massage 75' Body Massage
  1 hour 15 min
  From 570,000 đ
 • 15. Preagnacy Massage 60' Body Massage
  1 hour
  From 460,000 đ
 • 16. Swedish Massage 60' Body Massage
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 17. Swedish Massage 90'
  1 hour 30 min
  From 570,000 đ
 • 18. Thai Massage 60' Body Massage
  1 hour
  From 550,000 đ
 • 19. Thai Massage 90' Body Massage
  1 hour 30 min
  From 780,000 đ
 • 20. Traditional Vietnamese Massage 60' Body Massage
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 21. Traditional Vietnamese Massage 90' Body Massage
  1 hour 30 min
  From 570,000 đ
 • 22. Traditional Vietnamese Massage120' Body Massage
  2 hour
  From 840,000 đ
 • 23. Ylang Signatured (4 hand) Body Massage
  1 hour
  From 760,000 đ
 • Facial and Beauty Services
 • 24. "Dao Do" Herbal Baths
  30 min
  From 220,000 đ
 • 25. Basic foot Beauty Service
  30 min
  From 180,000 đ
 • 26. Basic hand Beauty Service
  30 min
  From 180,000 đ
 • 27. Basic hand & foot Beauty Service
  1 hour
  From 330,000 đ
 • 28. Deluxe mani & pedicure Beauty Service
  1 hour
  From 650,000 đ
 • 29. Deluxe manicure Beauty Service
  40 min
  From 350,000 đ
 • 30. Deluxe pedicure Beauty Service
  40 min
  From 380,000 đ
 • 31. Dull and tired skin facial Facial
  1 hour
  From 440,000 đ
 • 32. Feet calluses treatment Beauty Service
  1 hour
  From 220,000 đ
 • 33. Gel Nail Beauty Service
  1 hour
  From 550,000 đ
 • 34. Gel remove
  30 min
  From 50,000 đ
 • 35. Normal to dry skin facial Facial
  1 hour
  From 440,000 đ
 • 36. Oily and combination skin facial Facial
  1 hour
  From 440,000 đ
 • Packages
 • 37. Calming Pakages Package
  3 hour
  From 1,400,000 đ
 • 38. Coconut package -60 phút body massage bằng dầu dừa tự nhiên -30 phút tẩy tế bào chết toàn thân, Coconut & Tarmarin scrub - 30 phút massage mặt bằng dầu dừa tự nhiên. + Kết thúc liệu trình, khách hàng được thưởng thức 1 trái dừa tươi ( hoặc kem dừa theo mùa)  View more
  2 hour
  From 950,000 đ
 • 39. Energizing Packages Package
  2 hour 30 min
  From 1,050,000 đ
 • Scrub and Wrap
 • 40. Aloe vera treatment Wrap Wrap
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 41. Aroma sea salt scrub Scrub
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 42. Coconut & tamarind scrub Scrub
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 43. Coffee & honey scrub Scrub
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 44. Jasmine rice Scrub Scrub
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 45. Lovely Clay Mash Wrap Wrap
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 46. Milk and honey Wrap Wrap
  1 hour
  From 420,000 đ
 • 47. Rose green tea Wrap Wrap
  1 hour
  From 420,000 đ